Καλώς ήλθατε στην Μονωτική Αίγινας

Θερμομόνωση κτηρίων

Θερμομόνωση κτηρίων

Η θερμομόνωση είναι μια εφαρμογή, που χρειάζεται κάθε σπίτι για τους εξής λογούς:εξοικονόμηση ενεργείας, ψύξη, θέρμανση, προστασία από μούχλες, προστασία σε τοίχους και πλήρη αναβάθμιση του κτιρίου, με βάση το ΚΕΝΑΚ (Κέντρο Αναβάθμισης Κτηρίων).

Η εφαρμογή των θερμομονώσεων, γίνεται σε παλιά και νέα κτίρια, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτιρίου, πάντα από εξειδικευμένο συνεργείο με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και πιστοποιημένα υλικά.

Πολυουρία - Μονωτική Αίγινας

monotiki-aeginas.png

Εξειδικευμένος Εξοπλισμός - Πιστοποιημένα Υλικά - Εξειδικευμένο Συνεργείο Εφαρμογής

Μονωτική Αίγινας - Κυριαζής Νίκος.

Μονωτική Αίγινας - Μονώσεις

Search