Καλώς ήλθατε στην Μονωτική Αίγινας

Πισίνες

Πισίνες

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην κατασκευή πισίνας είναι η επιλογή του σωστού τύπου στεγανοποίησης. Το σκυρόδεμα είναι ένα πορώδες υπόστρωμα επιρρεπές στη διείσδυση νερού.

Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίζεται άριστη μόνωση για να διατηρείται το νερό στην πισίνα. Σήμερα στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά προϊόντα για τη στεγανοποίηση πισινών.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα πλέον αποτελεσματικά, σε συνδιασμό με άρτιες για την αποτελεσματικότητά τους τεχνικές.

Πισίνες - Μονωτική Αίγινας

monotiki-aeginas.png

Εξειδικευμένος Εξοπλισμός - Πιστοποιημένα Υλικά - Εξειδικευμένο Συνεργείο Εφαρμογής

Μονωτική Αίγινας - Κυριαζής Νίκος.

Μονωτική Αίγινας - Μονώσεις

Search