Οίκια Γιάννη Παπαδόπουλου

Πληροφορίες Έργου

  • Construction Date

    2015

  • Κατηγορία

    Κλειστή Θερμομόνωση Δώματος, Στεγανοποιήσεις

  • Περιοχή

    Φανερωμένη, Αίγινα